:: Sufity podwieszane

W przeciwieństwie do tradycyjnego wykończenia sufitów tynkami wykonanie sufitów podwieszanych nie wymaga żadnych "mokrych" prac. Takie sufity mogą być równie gładkie jak tynki gipsowe, ale nie wymagają szlifowania. Można je samodzielnie zamontować z dostarczonych przez producenta elementów albo zlecić ich podwieszenie wykwalifikowanej firmie.

Różne środowiska, a nawet różne pomieszczenia tego samego budynku, mogą się znacząco różnić wymaganiami stawianymi produktom, które mają być w nich wykorzystane. Ze względu na funkcjonalność pomieszczeń i zadowolenie ich użytkowników, coraz większy nacisk kładzie się na odpowiedni dobór technologii i jakość materiałów budowlanych. Dotyczy to także sufitów podwieszanych - ich sposób wykonania czy właściwości powinny korespondować z przeznaczeniem danego pomieszczenia, czynnościami, które będą w nim wykonywane.

Sufity podwieszane bardzo dobrze chronią przed ogniem, dobrze też tłumią dźwięki. Termin "sufity akustyczne"
w nomenklaturze budowlanej oznacza grupę sufitów, których konstrukcja ma na celu polepszenie własności akustycznych pomieszczenia. Dzięki temu stwarza się w nim poczucie komfortu akustycznego i eliminuje poczucie dyskomfortu także w pomieszczeniach sąsiednich, a ponadto poprawia walory wizualne wnętrza.

CECHY / ZALETY:

Akustyka

Otwarta przestrzeń biurowa ułatwia wdrażanie się w obowiązki nowych pracowników, jednak rozmowa, podczas której przekazywane są informacje, może być odbierana przez innych jako uciążliwa. Dlatego ważne jest, by w otwartej przestrzeni biurowej ograniczyć poziome przenoszenie się dźwięku.

Duża liczba telefonów i sprzętu komputerowego stwarza potrzebę kontroli poziomu tła i rozchodzenia się dźwięku między stanowiskami pracy. Użyte mogą być ścianki działowe wykończone materiałem dźwiękochłonnym. Jednak, aby uzyskać optymalny efekt, nieodzowne jest zastosowanie sufitów akustycznych, które obniżą poziom szumów tła i ograniczą stopień rozchodzenia się dźwięku.


Dostęp

Wymagany jest dostęp umożliwiający przesuwanie oświetlenia wraz z całym jego okablowaniem pomiędzy stanowiskami pracy. Instalacje przebiegające ponad sufitem podwieszonym wymagają pełnego dostępu.

Odbijanie światła

Wysoki współczynnik odbijania i rozpraszania światła odgrywa ogromną rolę także w przypadku efektywnego wykorzystania światła dziennego.