Cegły ceramiczne, wśród wszystkich materiałów budowlanych, wykazują jedną z najmniejszych podatności na zmienności kształtu np. pod wpływem obciążeń statycznych, ciepła lub niskich temperatur. Konstrukcje z cegły są szczególnie trwałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Budynki z ceramiki wymagają niewielkich nakładów finansowych przy ewentualnych naprawach bądź renowacjach. Dom z cegieł to bezproblemowa eksploatacja - rozwiązanie na pokolenia.

Pod pojęciem "ściana jednowarstwowa" rozumieć należy ścianę, która składa się tylko z jednej warstwy materiału budowlanego. Przy tym rozwiązaniu warstwa cegieł pełni zarówno funkcję konstrukcyjną, jak i termoizolacyjną. Ściany te z powodzeniem spełniają wymagania ochrony cieplnej stawiane takim ścianom w budynkach mieszkalnych. Ściany jednowarstwowe już od ponad 30 lat są znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy Zachodniej. Również w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwiązania.

Podstawowymi wyrobami systemu Porotherm są pustaki ścienne o grubościach 50, 44 i 38 cm umożliwiające budowanie zewnętrznych ścian nośnych nie wymagających docieplenia. Ściany jednowarstwowe charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną. Dzięki zdolnościom dyfuzyjnym stabilizują wilgotność w pomieszczeniach, co zapewnia utrzymanie mikroklimatu zdrowego dla człowieka. Mają optymalną masę, przez co doskonale akumulują i utrzymują ciepło w pomieszczeniach, a dodatkowo przejmują energię promieni słonecznych.

:: POROTHERM 50 P+W

Nowość!!! Pierwsza w Polsce ceramiczna ściana zewnętrzna bez docieplenia o współczynniku U=0,29 W/m2K. Grubość ściany wynosi 50 cm.

Wymiary: 500x248x238 mm
Masa: ok. 22 kg/szt.
Zużycie: 16 szt./m2
Zużycie zaprawy: 35 l/m2
Klasa wytrzymałości: 10
Współczynnik przenikania ciepła: U=0,29*/0,34** W/m2K
* zaprawa termiczna
**zaprawa zwykła

:: POROTHERM 44 P+W

Zewnętrzna ściana nośna bez docieplenia o współczynniku przenikania ciepła U=0,31 W/m2K. Grubość ściany wynosi 44 cm.

Wymiary: 440 x 248 x 238 mm
Masa: ok. 20 kg/szt.
Zużycie: 16 szt./m2
Zużycie zaprawy: 30 l/m2
Klasa wytrzymałości: 10
Współczynnik przenikania ciepła: U=0,31*/0,36** W/m2K
* zaprawa termiczna
**zaprawa zwykła

:: POROTHERM 38 P+W

Zewnętrzna ściana nośna bez docieplenia o współczynniku przenikania ciepła U=0,35 W/m2K. Grubość ściany wynosi 38 cm.

Wymiary: 380 x 248 x 238 mm
Masa: ok. 17 kg/szt.
Zużycie: 16 szt./m2
Zużycie zaprawy: 25 l/m2
Klasa wytrzymałości: 10
Współczynnik przenikania ciepła: U=0,35*/0,41** W/m2K
* zaprawa termiczna
**zaprawa zwykła

Ściana zewnętrzna z systemem docieplenia nazywana jest ścianą dwuwarstwową. Wewnętrzna warstwa z cegieł pełni w tym rozwiązaniu funkcję konstrukcyjną. Z kolei grubość warstwy docieplenia w zdecydowanej mierze odpowiedzialna jest za parametry termiczne całej przegrody.

Do wznoszenia warstwy konstrukcyjnej dwuwarstowych ścian zewnętrznych służą pustaki Porotherm o grubościach 30, 25 i 18.8 cm. Ściana z nich wykonana ocieplana jest materiałem termoizolacyjnym (wełna mineralna lub styropian).

:: POROTHERM 30 P+W

Ściana zewnętrzna nośna z dociepleniem lub wewnętrzna nośna. Grubość ściany wynosi 30 cm.

Wymiary: 300x248x238 mm
Masa: ok. 14 kg/szt.
Zużycie: 16 szt./m2
Zużycie zaprawy: 20 l/m2
Klasa wytrzymałości: 10 i 15
Współczynnik przenikania ciepła: U=0,68** W/m2K
**zaprawa zwykła

:: POROTHERM 25 P+W

Ściana zewnętrzna nośna z dociepleniem lub wewnętrzna nośna. Grubość ściany wynosi 25 cm.

Wymiary: 250x373x238 mm
Masa: ok. 18 kg/szt.
Zużycie: 11 szt./m2
Zużycie zaprawy: 16 l/m2
Klasa wytrzymałości: 10 i 15
Współczynnik przenikania ciepła: U=1,20** W/m2K
**zaprawa zwykła

:: POROTHERM 18.8 P+W

Ściana zewnętrzna nośna z dociepleniem lub wewnętrzna nośna. Grubość ściany wynosi 18,8 cm.

Wymiary: 188x498x238 mm
Masa: ok. 19 kg/szt.
Zużycie: 8 szt./m2
Zużycie zaprawy: 12 l/m2
Klasa wytrzymałości: 10 i 15
Współczynnik przenikania ciepła: U=1,71** W/m2K
**zaprawa zwykła

Ściana trójwarstwowa składa się z wewnętrznej warstwy nośnej - pustaki Porotherm o grubościach 30, 25 lub 18.8 cm oraz zewnętrznej warstwy osłonowej - pustaki Porotherm 11,5 P+W lub 8 P+W. Zewnętrzną warstwę muru trójwarstwowego stanowić mogą również cegły elewacyjne Terca. Pomiędzy warstwą nośną i osłonową muru umieszcza się materiał termoizolacyjny (wełna mineralna bądź styropian).

Właściwości pustaków POROTHERM o grubościach 30, 25 i 18.8 cm opisane są powyżej.

:: POROTHERM 11.5 P+W

Ściana działowa, osłonowa (zewnętrzna warstwa muru trójwarstwowego), osłona wieńca. Grubość ściany wynosi11,5 cm.

Wymiary: 115x498x238 mm
Masa: ok. 12 kg/szt.
Zużycie: 8 szt./m2
Zużycie zaprawy: 7 l/m2
Klasa wytrzymałości: 10
Współczynnik przenikania ciepła: U=2,04** W/m2K
**zaprawa zwykła

:: POROTHERM 8 P+W

Ściana działowa, osłonowa (zewnętrzna warstwa muru trójwarstwowego), osłona wieńca. Grubość ściany wynosi 8 cm.

Wymiary: 80x498x238 mm
Masa: ok. 10 kg/szt.
Zużycie: 8 szt./m2
Zużycie zaprawy: 5 l/m2
Klasa wytrzymałości: 10
Współczynnik przenikania ciepła: U=2,20** W/m2K
**zaprawa zwykła